vrijdag, 7. november 2008 - 8:49

Provincie vindt 3 minuten verstikkingsdood goed

Utrecht

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben in hun antwoord op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren aangegeven dat zij een drie minuten durende verstikkingsdood van ganzen aanvaardbaar vinden. De Partij voor de Dieren vindt dit onbegrijpelijk en wil dat de provincie stopt met de vergassingsacties en het doden van ganzen.

De provincie heeft de afgelopen 3 jaar ongeveer 8400 ganzen in de zomer laten doden. In 2007 zijn 877 ganzen vergast. Nog niet bekend is hoeveel ganzen in 2008 zijn vergast. De ganzen worden vergast met CO2. Dit veroorzaakt veel pijn en benauwdheid bij de ganzen. Tijdens de vergassing schudden de ganzen met hun kop en hijgen zij, omdat ze naar adem snakken.

De provincie heeft geen ontheffing gegeven voor het gebruik van CO2-gas voor het doden van de ganzen. De organisatie die de vergassing uitvoerde heeft daardoor in strijd met de wet gehandeld volgens de Partij voor de Dieren. De handhavers van de provincie waren niet bij de vergassingsacties aanwezig, waardoor controle op de gang van zaken achterwege blijft. Gedeputeerde Staten zijn desondanks van mening dat bedrijf zich heeft gehouden aan de voorschriften.

Hoewel sinds 2005 in de provincie Utrecht meer dan 6.000 overzomerende (en bijna 4,5 duizend overwinterende) grauwe ganzen zijn gedood, is de populatiestand ongeveer gelijk gebleven. De uitgekeerde schade aan boeren in verband met de overzomerende ganzen is in die periode gestegen van € 3.000 euro naar € 28.000 euro. Dat betekent dat het populatiebeheer van de provincie niet heeft geleid tot een vermindering van schade aan gewassen.

De kosten van de vangacties zijn ongeveer gelijk aan de schade die is uitgekeerd. Er wordt dan ook geen financiële winst geboekt met het doden van de ganzen. De Partij voor de Dieren heeft opgeroepen om te stoppen met het doden van de ganzen en meer werk te maken van methodes om gewasschade te voorkomen. Gedeputeerde Staten hebben echter aangegeven door te willen gaan met het doden van de ganzen.
Provincie:
Tag(s):