maandag, 30. juni 2008 - 16:38

Provincie vult tekort Centrumplan Horst op

Horst

Gedeputeerde Staten hebben besloten om ruim € 1,4 miljoen subsidie te verlenen als bijdrage in het tekort voor de realisatie van het Centrumplan Horst.

De subsidie is bedoeld voor het versterken van het winkelaanbod aan het Wilhelminaplein, de herinrichting van dit plein en het Lambertusplein en de tussengelegen winkelstraat. Bovendien worden bestaande parkeerterreinen heringericht en nieuwe parkeerterreinen aangelegd. Ook worden binnen het Centrumplan in totaal 90 appartementen en een bibliotheek gerealiseerd. Tenslotte wordt met de subsidie de verkeerscirculatie en verkeersveiligheid rondom het centrum verbeterd.

De gemeente streeft ernaar de werkzaamheden af te ronden vóór de start van de Floriade in 2012.
Provincie:
Tag(s):