woensdag, 16. januari 2008 - 19:13

Provincie weigerde terecht vergunning Biomassa Holding

Den Haag

Het college van Gedeputeerde Staten is in het gelijk gesteld, inzake het aangevochten besluit tot geen afgifte van een milieuvergunning aan Biomassa Holding BV. Dit heeft de Raad van State woensdag bepaald.

Op 3 oktober 2006 hebben Gedeputeerde Staten besloten geen milieuvergunning te verlenen aan het bedrijf Biomassa Holding BV om in Nederweert mest en voedselresten te kunnen vergisten tot gas. De weigering was gebaseerd op een onderzoek van het Bureau Bibob waaruit gebleken was dat er een ernstige mate van gevaar aanwezig was dat de aangevraagde vergunning mede zou worden gebruikt om strafbare feiten te plegen. Ook waren er feiten en omstandigheden aanwezig die erop wezen dan wel redelijkerwijs deden vermoeden dat ter verkrijging van de gevraagde vergunning een strafbaar feit was gepleegd, waarvan ook aangifte is gedaan.

Hierop besloot Biomassa Holding BV om naar de raad van State te stappen. In haar uitspraak van woensdag 16 januari 2008 heeft de Raad van State het college van GS op alle onderdelen van het aangevochten besluit in het gelijk gesteld en daarmee de weigering om de vergunning te verlenen definitief bekrachtigd.

Biomassa Holding BV is op augustus 2007 failliet verklaard.
Provincie:
Tag(s):