maandag, 16. juni 2008 - 11:14

Provincie wil MS Office in het Frysk

Leeuwarden

De provincie Fryslân wil het MS Office pakket voor haar personeel ook in het Fries beschikbaar hebben. Daarom is de Fryske Akademy gevraagd de mogelijkheden voor een vertaling van MS Office te onderzoeken.

Een reden voor de SP Statenfractie om naar aanleiding hiervan schriftelijke vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten. Voor haar zijn een aantal zaken niet duidelijk. Zo is het niet bekend wat de vertaling van MS Office in het Fries gaat kosten, wie het onderhoud gaat doen als die vertaling er is en wat dat dan weer kost.

Bovendien wordt voorbijgegaan aan het bestaan van Open Office, terwijl nieuwe ICT-aanbestedingen en inkooptrajecten vanaf 31 december 2008 moeten voldoen aan open standaarden (besluit ministerie van Binnenlandse Zaken februari 2008). De SP Statenfractie is voorstander van het gebruiken van software gebaseerd op open standaarden. Dan is men niet meer afhankelijk van één aanbieder (Microsoft) en bovendien bespaart men onnodig onderzoek, de invoering- en onderhoud- en licentiekosten van Microsoft.
Provincie:
Tag(s):