dinsdag, 11. maart 2008 - 13:59

PVDA Sneek wil maatregeling voor stadsvogels

Sneek

Op de gemeenteraadsvergadering van 18 maart a.s. vraagt de Partij van de Arbeid met een initiatiefvoorstel aandacht van het college voor stadsvogels. Voor sommige vogelsoorten wordt het namelijk steeds moeilijker om te overleven in de stad. Een pakket maatregelen kan het tij keren.

'Gelukkig is het mogelijk om met gerichte aandacht en creativiteit onze stad weer aantrekkelijker te maken voor vogels en daarmee ook voor mensen!’ Zo luidt de conclusie van het actieplan stadsvogels van de Vogelbescherming Nederland (2006) en het onderzoek Stadsmensen en Stadsvogels van het marketing en communicatiebureau WWAV (2006). De PVDA Sneek heeft in deze conclusie aanleiding gezien om maatregelen voor te stellen die er toe bij zullen dragen dat de stad Sneek aantrekkelijk is en blijft voor vogels en daarmee ook voor mensen.

Deze maatregelen zijn bedoeld voor o.a. mus, koolmees, pimpelmees, merel, roodborst, gierzwaluw, zwarte roodstaart. Er zijn ook stadsvogels die voor overlast kunnen zorgen zoals duiven, meeuwen en roeken. De maatregelen die in het initiatiefvoorstel genoemd worden zijn niet bedoeld ter bevordering van deze soorten.

Moderne gebouwen bieden de vogels weinig gelegenheid om te nestelen en te schuilen, steden worden compacter waardoor openbaar groen verdwijnt en privé-tuinen bevatten steeds minder groen en steeds meer stenen en schuttingen. Bovenstaande heeft een negatief effect op nest- en schuilgelegenheden, voedselaanbod en het aanbod van nestmateriaal.
Vogels brengen kleur aan het bestaan van mensen. Het kijken naar vogels rond huis of kantoor blijft verrassend en boeiend. Vogels vergroten onze verbondenheid met de natuur en dragen zo bij aan de leefbaarheid van onze woon- en werkomgeving. Daarnaast zijn vogels vaak onze eerste kennismaking met de natuur.

De aanwezigheid van vogels in onze directe leefomgeving is echter geen vanzelfsprekendheid. Sommige stadsvogels hebben het moeilijk en een aantal soorten zijn zelfs een bijzonderheid geworden. De oorzaak van deze achteruitgang is helaas voor een gedeelte het resultaat van ons eigen handelen, het veranderende leefmilieu in steden. Zo meldt de partij.
Provincie:
Tag(s):