dinsdag, 15. juli 2008 - 16:55

PvdA: "Tweede NS-station goed voor hele regio"

Harderwijk

Een nieuw NS-station en parkeertransferium met Randstadspoor aan de rand van Harderwijk waar vier keer per uur een trein stopt. Vooral hierover moeten de gesprekken gaan tussen Harderwijk en onder meer NS, vindt PvdA-fractievoorzitter Laurens de Kleine.

"Het is onze beste kans om het openbaar vervoer in en rondom Harderwijk te verbeteren, verkeersknelpunten op de Veluwe en richting Flevoland op te lossen en de regionale economie te versterken. Als we een bereikbare stad en regio willen zijn en blijven, dan moeten we die kans nu grijpen."

De PvdA Harderwijk wil dat er meer haast wordt gemaakt met het bijeenbrengen van alle betrokken partijen. De sociaal-democraten denken daarbij aan structureel overleg tussen NS, ProRail, de Noord-Veluwse regiogemeenten, Kamer van Koophandel, provincie Gelderland en Flevoland, Lelystad Airport en het ministerie van verkeer en waterstaat.

Om alle betrokken overheden en instanties aan de overlegtafel te krijgen, ziet De Kleine een belangrijke rol weggelegd voor Regio Noord-Veluwe, het samenwerkingsverband van Noord-Veluwse gemeenten. "Ik denk met name aan het regionaal Sociaal-Economisch Overleg waarvan regiobestuurder, en burgemeester van Harderwijk, John Berends voorzitter is. Dan maak je meteen duidelijk dat het je ook als regio menens is."

Ook de Gelderse PvdA-gedeputeerde Co Verdaas en PvdA-Tweede Kamerlid Diederik Samsom zijn voorstanders van een regionale aanpak met steun van provincie en ministerie. "Met beide partijgenoten praten wij geregeld over de bereikbaarheid van onze regio en de kansen voor een intercitystop of Randstadspoor met parkeertransferium aan de stadsrand van Harderwijk," zegt PvdA-fractievoorzitter Laurens de Kleine. Afgelopen vrijdag was hij met afdelingsvoorzitter Paul Hoogland nog in Arnhem voor een bespreking hierover met gedeputeerde Verdaas. Deze week heeft Hoogland weer een gesprek met Tweede Kamerlid Samsom die over openbaar vervoer en NS-zaken gaat.

De PvdA Harderwijk is in het provinciehuis in Arnhem en bij PvdA-kopstukken in Den Haag al maanden actief aan het lobbyen om de bereikbaarheid van Harderwijk en de regio op de agenda te krijgen van provinciebestuur en parlement. De Kleine: "Hoog tijd dat ook CDA, ChristenUnie en VVD zich daar wat nadrukkelijker roeren."

Het Harderwijkse college doet op dit moment onderzoek naar mogelijkheden voor een tweede NS-station met intercitystop en parkeertransferium aan de Zandlaan, nabij A28 en N302, of in Drielanden. De PvdA heeft eerder dit jaar in een raadsbreed gesteunde motie bij het college aangedrongen op zo'n onderzoek.

Het huidige NS-station is volgens De Kleine volstrekt ongeschikt voor Randstadspoor. "En daar een parkeertransferium bouwen is absurd. Dat wordt een parkeerfuik. Nog meer auto's de stad inlokken is een bar slecht idee. Ook los je te verwachten verkeersproblemen op de N302, in verband met de toekomstige uitbreiding van Lelystad Airport, niet op."

"Als we in Harderwijk serieus een intercitystop willen, en verkeersknelpunten in en rondom de stad en de regio structureel willen aanpakken, dan lukt dat alleen op een verkeerstechnisch gunstig gelegen locatie waar ruimte is voor een tweede NS-station en een flink parkeertransferium met voorzieningen dichtbij belangrijke regionale verkeersverbindingen," meent De Kleine. "Pas dan krijg je automobilisten de auto uit en de trein in. Ik ben er zeker van dat hierover heel goed met NS valt te praten."

De Kleine voelt zich gesteund door een recente brief van NS aan het Harderwijkse college. In de brief schrijft NS onder meer "perspectief te zien" in de uitbreiding van het Randstadspoor van Amersfoort Vathorst naar Harderwijk. Aansluiting op Randstadspoor betekent dat vanaf Harderwijk vier stoptreinen in de richting Utrecht rijden; twee treinen komen vanaf Zwolle, de andere twee starten en eindigen in Harderwijk.

"Bij de bouw van een tweede NS-station moet uiteraard wel rekening worden gehouden met het op termijn realiseren van een intercitystop. Wij willen heel graag dat Harderwijk een intercityverbinding krijgt, maar de PvdA is realistisch. Eerst maar eens met z'n allen een nieuw NS-station en parkeertransferium met Randstadspoor realiseren."

Over een tweede NS-station met Randstadspoor moet Harderwijk snel met NS en alle betrokken overheden en instanties om te tafel, vindt de PvdA-fractievoorzitter.
Provincie:
Tag(s):