woensdag, 10. december 2008 - 11:41

'PVV van Geert Wilders extreemrechts'

Leiden

De PVV van Geert Wilders is de laatste jaren steeds radicaler geworden en kan nu worden bestempeld als extreemrechts. Dit is een van de bevindingen van de Monitor Racisme & Extremisme.

Het probleem van ‘islamofobie’ is in Nederland afgelopen jaar aanzienlijk groter geworden. Dit betreft niet alleen het negatieve opinieklimaat over moslims, maar ook het toegenomen geweld tegen deze gemeenschap en het meer gedogen van tegen moslims gerichte uitingsdelicten.

Verder blijkt uit het onderzoek dat het evenwicht tussen vrijheid van meningsuiting en bescherming tegen discriminatie de afgelopen monitorperiode is verstoord. Oorzaken zijn gelegen in een veranderend politiek klimaat – kort samengevat: ‘je moet kunnen zeggen wat je denkt’ – en in neveneffecten van beleid tegen terrorisme en radicalisering.

In de Monitor Racisme & Extremisme worden uiteenlopende vormen van racisme en extremisme in Nederland gevolgd.

De achtste rapportage van de Monitor Racisme & Extremisme is door dertien onderzoekers van diverse universiteiten en instellingen in Nederland tot stand gebracht. Het onderzoeksverslag staat integraal op de Monitor Racisme & Extremisme.
Provincie:
Tag(s):