dinsdag, 19. augustus 2008 - 8:43

Raad Den Helder maakt ‘pitstop’ voor plannen racecircuit

Den Helder

De gemeenteraad van Den Helder debatteert dinsdag 19 augustus over de plannen van Gedeputeerde van Noord-Holland Hooijmaijers om het racecircuit van Zandvoort naar Den Helder te verhuizen. Om deze extra raadsvergadering is verzocht door de raadsleden Biersteker-Giljou en Koning (CH), Dol-Cremers (GroenLinks) Post (SP), Abbenes en Wijker (Progressief Den Helder), Prins (PRINS-Voor behoorlijk bestuur) en Rijnten (PvdA).

Hooijmaijers bracht in december 2007 het idee naar buiten om het circuit naar de marinestad te verplaatsen. Om geluidsoverlast voor de omgeving te voorkomen kunnen er, zonder extra geluidswerende maatregelen, geen extra races georganiseerd worden. Om toch een top race locatie in Noord-Holland te behouden bedacht Hooijmaijers het plan om het circuitpark te verplaatsen. Om de haalbaarheid hiervan te bekijken hebben zowel de provincie als circuitpark Zandvoort het plan opgepakt.

De woordvoerder van het circuitpark Zandvoort, dhr. Bonfrer, laat weten dat zij niet staat te springen om naar de kop van Noord-Holland te verhuizen. ‘Den Helder is voor ons niet de eerste optie voor een verhuizing. Uiteraard hebben wij hier wel serieus naar gekeken’. Het circuit zou moeten verrijzen op het terrein van Marine vliegkamp de Kooij en volgens de zegsman van het circuit zouden er 200 woningen weg moeten om binnen de kaders van de geluidshinder te blijven. ‘Het is een belachelijk idee omdat het een hoop geld gaat kosten om het circuit te verplaatsen. Ik heb nog geen idee wie dat gaat betalen. Anderzijds is het circuit verankerd in de samenleving van Zandvoort en hebben de ondernemers in Zandvoort, hotels e.d., geen kans op overleven wanneer het circuit verdwijnt, aldus Bonfrer.

Of de politiek in Den Helder zit te springen om een racecircuit is ook nog maar de vraag. Hoewel het onderzoek in opdracht van de provincie Noord-Holland naar de haalbaarheid van de verplaatsing van het circuit nog in volle gang is, willen de genoemde raadsleden nu alvast van hun collega’s horen hoe zij aankijken tegen de ontwikkelingen van Den Helder en of zij vinden dat een racecircuit daarin past. ‘Want stel dat de raad nu al ‘nee’ zegt tegen de eventuele verplaatsing, hebben al die vooronderzoeken dan wel zin?’ zo vraagt de initiatiefneemster van de extra vergadering, raadslid Biersteker-Giljou zich af.
Provincie:
Tag(s):