vrijdag, 8. februari 2008 - 13:26

Raad krijgt duidelijkheid handelwijze college over discussie rittenstaten

Almere

In een verklaring tijdens de raadvergadering van 7 februari 2008 heeft wethouder Duivesteijn een toelichting gegeven op zijn beweegredenen om donderdag 31 januari 2008 tijdelijk zijn werkzaamheden op te schorten. Hij bevestigde dat met de uitspraak van vertrouwen door de raad en de kennisname door raadsleden van alle rittenstaten inzake het dienstvervoer van het college, de normale werksituatie is hersteld.

De wethouder legde zijn verklaring af voorafgaand aan een debat in de gemeenteraad. Dit debat was aangevraagd door Groenlinks en Leefbaar Almere en had betrekking op de handelwijze van het college sinds de bekendmaking van de anonieme brief. In deze brief worden collegeleden beschuldigd van misbruik van gemeenschapsgelden. De burgemeester heeft namens het college de vragen over het optreden van het college toegelicht. Het college heeft erop gewezen dat de raad telkens als eerste is geïnformeerd.
Het debat eindigde met de conclusie dat voor de gemeenteraad de integriteit van het college niet ter discussie staat.

Eerder op de avond heeft de raad gesproken over een initiatiefvoorstel van GroenLinks en Leefbaar Almere om een externe toets plaats te laten vinden naar de rittenstaten. De toets heeft als doel het door raad uitgesproken vertrouwen in de verstrekte gegevens van de rittenstaten te bevestigen. In hoeverre de raad dit nog nodig acht zal op14 februari blijken wanneer besluitvorming plaatsvindt. Naar aanleiding van deze bespreking heeft GroenLinks aangekondigd met een agendavoorstel te komen om met de raad en het college te spreken over de faciliteiten van het gemeentebestuur.
Provincie:
Tag(s):