dinsdag, 15. januari 2008 - 23:54

Raad Liesveld akkoord met voorstel samenwerking drie gemeenten

De ene ambtelijke organisatie voor de gemeenten Nieuw-Lekkerland, Graafstroom en Liesveld komt er wat betreft de gemeenteraad Liesveld. Ook het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van de drie gemeenten is akkoord. De raad stemde dinsdagavond 15 januari unaniem voor het voorstel.

De drie gemeenteraden vergaderden tegelijkertijd om elkaar zo min mogelijk te beïnvloeden in de besluitvorming. De gemeenteraad van Liesveld had weinig problemen met het voorstel. Ze is steeds voorstander geweest van een onderzoek en verregaande samenwerking in A-3 verband en het liefst met nog meer partners.

Burgemeester Kats kreeg van de gemeenteraad van Liesveld een dringend verzoek mee. Hem is gevraagd om bij de provincie erop aan te dringen dat zij een financiële bijdrage levert in de samenvoeging van de drie gemeentelijke organisaties. De gemeenteraad Liesveld vindt unaniem dat de provincie haar toezeggingen gedaan in het verleden, gestand moet doen.

Zeer prettig om te horen voor de organisatie was, dat de gemeenteraadsleden meerdere malen het belang voor het personeel aanhaalden. Burgemeester Kats gaf daarop aan dat de organisatie zeer positief en opbouwend staat tegenover de ontwikkelingen. Hoe het overleg in beide andere gemeentes is verlopen is nog niet bekend.
Provincie:
Tag(s):