woensdag, 22. oktober 2008 - 16:03

Raad Venray kiest nieuw ontwerp gemeentehuis

Venray

De gemeenteraad van Venray heeft het schetsontwerp voor de renovatie van het gemeentehuis gekozen. Het gemeentehuis wordt ingrijpend gerenoveerd om aan de eisen van deze tijd te kunnen voldoen. Het is een groot project dat de gemeenteraad met de grootste zorgvuldigheid wil voorbereiden. Zij maakte een keuze uit 8 varianten.

Het college heeft een ontwerp voorgesteld waarbij een nieuwe multifunctionele vergaderzaal aan het gebouw wordt toegevoegd. Hier zal ook de raad in de toekomst kunnen vergaderen. Om extra ruimte te winnen en toch de eigenheid van het gebouw te bewaren, worden de souterrainruimtes uitgediept zodat er meer daglicht toe kan treden en ze daardoor geschikt worden gemaakt als werkruimte. De ingang van het gemeentehuis wordt verplaatst naar de zuidkant en sluit daarmee aan op het centrum. Dit was in de kloostertijd ook de zijde van de oorspronkelijke ingang. Door dit ontwerp kan de beveiliging worden verbeterd en is het gebouw ook ’s avonds beter toegankelijk. De kapel zal passend worden heringericht en dienen als bedrijfsrestaurant en studie- en informatiecentrum. De publiekshal die in 2005 is gerenoveerd blijft in tact; alleen de receptie wordt aangepast zodat er voor het publiek een logische doorloop is vanuit de nieuwe ingang en het benodigde aantal extra balies kan worden gerealiseerd.
Provincie:
Tag(s):