woensdag, 8. oktober 2008 - 13:17

Raad Wassenaar verwerpt ISP Valkenburg

Wassenaar

De gemeenteraad van Wassenaar heeft gisteravond tijdens een
raadsvergadering het ISP Valkenburg – het plan voor de ontwikkeling
van voormalig vliegkamp Valkenburg tot woongebied – met 12 tegen 9
stemmen verworpen. WWW, Wat Wassenaar Wil, en oppositiepartij VVD
stemden tegen.

Na een korte schorsing deelde burgemeester Jan Hoekema
mede, dat alle wethouders, Nico Alkemade, Arie van der Lee en Pim van de
Locht, hun portefeuilles beschikbaar stellen. Zij blijven wel
verantwoordelijk voor de lopende zaken.

Het college is teleurgesteld over deze uitslag. Het college is immers
van mening, dat door het ISP te verwerpen Wassenaar niet langer aan
tafel zit met Rijk, provincie en gemeente Katwijk in de stuurgroep. Op
die manier kan Wassenaar de gemeentelijke belangen niet langer
behartigen bij de verdere uitwerking van het plan Valkenburg met alle
negatieve gevolgen van dien. Met name kan Wassenaar geen directe invloed meer uitoefenen op de aanleg van een volwaardige groene buffer, waarbij de financiering, de omvang en de kwaliteit worden gewaarborgd.

De groene buffer is de zone tussen het te bebouwen gebied in Katwijk en de gemeente Wassenaar en vormt tevens de verbinding tussen de duinen en het Groene Hart.
Provincie:
Tag(s):