maandag, 11. februari 2008 - 19:47

Raadsbesluit over externe toets gebruik dienstauto op 14 februari

Almere

De meerderheid van de raad geeft aan het initiatiefvoorstel van GroenLinks en Leefbaar Almere, dat een externe toets naar de juiste toepassing van de regeling voor gebruik dienstauto en taxi’s voorstelt, niet te zullen steunen.

Bij de bespreking van het voorstel op 7 februari jl. heeft de meerderheid van de raad aangegeven dit onderzoek niet nodig te vinden. Het argument is dat zij de rittenstaten zelf hebben ingezien en dat er geen aanleiding is gevonden om te twijfelen aan de juistheid van de toepassing van de regeling. Dat maakt in hun optiek een externe toets overbodig.

De indieners hebben onderkend dat het voorstel verworpen zal worden, maar vinden het belangrijk daar een raadsbesluit over te hebben. De toets heeft voor de indieners het doel om het door de raad uitgesproken vertrouwen in de verstrekte gegevens van de rittenstaten te bevestigen. Dat besluit zal op 14 februari worden genomen.

GroenLinks kondigde aan dit voorjaar met een agendavoorstel te komen om met de raad en het college te spreken over de faciliteiten van het gemeentebestuur.
Provincie:
Tag(s):