donderdag, 14. februari 2008 - 10:09

Raadsvergaderingen op internet

Rhenen

Als het aan burgemeester en wethouders van Rhenen ligt, worden de vergaderingen van de gemeenteraad binnenkort op internet uitgezonden. Aan de raad wordt in de vergadering van 11 maart 2008 een voorstel gedaan om de financiële middelen beschikbaar te stellen. Gedacht wordt om jaarlijks zo’n 40 vergaderingen per jaar, waaronder ook de ronde tafelgesprekken, te gaan uitzenden.

‘Na een financiële analyse wordt nagegaan of het mogelijk is dat webcams in de raadzaal kunnen worden geplaatst. De raadsvergadering worden per internet uitgezonden’. Dat staat in het collegeprogramma 2006-2010 te lezen.

De belangrijkste reden om vergaderingen via internet uit te zenden is dat Rhenen de betrokkenheid van de inwoners bij de lokale politiek en de lokale ontwikkelingen wil vergroten. En dat op een manier die past bij de verwachting van de inwoners dat steeds meer vanuit het relatieve comfort van de eigen huiskamer geregeld en gevolgd kan worden.

Het uitzenden van vergaderingen is volgens burgemeester en wethouders een uitstekend communicatiemiddel om de betrokkenheid van de inwoners te vergroten en meer bekendheid te geven aan de ontwikkelingen die zich in Rhenen afspelen. Technisch is het allemaal mogelijk, zo bleek uit een onderzoek. Wel zijn er nog een aantal technische aanpassingen noodzakelijk.
Provincie:
Tag(s):