woensdag, 2. april 2008 - 22:28

Ramp-bestrijdingsplan voor LPG-tankstation

Hengelo

De gemeente Hengelo heeft een rampbestrijdingsplan opgesteld voor het LPG-tankstation op Plein Westermaat. Dat betekent dat als er een ongeluk gebeurt met die tank, de hulpverleningsdiensten en gemeente weten hoe ze moeten reageren. Het plan wordt zes weken ter inzage gelegd voordat het definitief wordt vastgesteld door de burgemeester. Dit heeft de gemeente woensdag laten weten.

Een rampbestrijdingsplan gaat in op een specifiek scenario bij een specifiek bedrijf. Het doel van een rampbestrijdingsplan is om op duidelijke wijze de taken, bevoegdheden en plannen van de brandweer, politie, geneeskundige dienst en gemeente vast te leggen. Die partijen weten dan wat hen te doen staat als er een calamiteit gebeurt.

Een plan voor elk LPG-tankstation
Op basis van de Wet Rampen en Zware Ongevallen is de gemeente Hengelo verantwoordelijk voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen op haar grondgebied en de voorbereiding daarop. De gemeente Hengelo heeft hiervoor onder meer een gemeentelijk rampenplan vastgesteld.

De Wet Rampen en Zware Ongevallen schrijft daarnaast voor dat de burgemeester een rampbestrijdingsplan moet vaststellen voor elk zwaar ongeval of voor elke ramp in de gemeente die naar plaats, aard en gevolgen voorzienbaar is.

In regio Twente is besloten om ook voor de LPG-tanksstations rampbestrijdingsplannen op te stellen. Hiervoor is een regionaal model opgesteld. Dit model bestaat uit twee delen: een algemeen bestuurlijk deel dat voor elk LPG tankstation in de regio Twente gelijk is en een specifiek deel waarin de gegevens van het betreffende bedrijf staan die noodzakelijk zijn voor de bestrijding van een mogelijk incident. Dit tweede deel heeft de gemeente Hengelo specifiek voor het LPG-tankstation op Plein Westermaat opgesteld.

Ter inzage
Het concept-rampbestrijdingsplan van het LPG-tankstation ligt van vrijdag 11 april tot en met vrijdag 23 mei 2008 in de Gemeentewinkel in het stadhuis ter inzage. Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijzen over het concept-rampbestrijdingsplan kenbaar maken aan de burgemeester van de gemeente Hengelo.
Provincie:
Tag(s):