donderdag, 31. januari 2008 - 19:38

'Ramp' moet inzicht geven in calamiteitenplan Beatrixhaven

Maastricht

Op maandag 11 februari zal in Maastricht het ‘calamiteitenplan Beatrixhaven’ worden getest. Tijdens een zogenaamde ramp zal er een grootschalige oefening op touw worden gezet.

Om adequaat te kunnen reageren op (bijna-)rampen, zoals op 11 januari 2002 met het ammoniaklek bij Mora, hebben de Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht, de gemeente Maastricht, de brandweer Maastricht en de Limburgse Werkgeversvereniging in 2005 het “Calamiteitenplan Beatrixhaven� ontwikkeld.

Doel van het calamiteitenplan was bedrijven voor te bereiden op externe calamiteiten ofwel gevaren die van buitenaf komen. De presentatie van het calamiteitenplan was voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een landelijke primeur en wordt op veel plaatsen als blauwdruk gehanteerd. Mede dankzij bovengenoemde samenwerking mogen de Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht (SIM) zich sinds afgelopen najaar “De Beste Ondernemersvereniging van Nederland� noemen.

De oefening bestaat onder andere uit het door de hulpdiensten onaangekondigd “binnen vallen� bij bedrijven aan de Punterweg en hen te vragen hoe te handelen in geval van een calamiteit. Verder zal een ontruiming plaatsvinden van 11 bedrijven met circa 300 medewerkers gelegen aan de Ankerkade. De helft van deze medewerkers zal rond het middaguur door een boot van Rederij Stiphout vanaf de centrale verzamelplaats “Kop Ankerkade� worden geëvacueerd. Na afloop van deze evacuatie zal tijdens de boottocht een debriefing en evaluatie plaatsvinden.
Provincie:
Tag(s):