donderdag, 28. augustus 2008 - 19:06

Rampenoefening in Tilburg, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Tilburg

Donderdag houden de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening) en gemeenten in de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vanaf 19.00 uur een rampenoefening.

Tijdens deze oefening worden de hulpverleningsdiensten onverwachts geconfronteerd met een in scène gezette ramp. Tijdens deze praktijktoets moeten zij gezamenlijk de rampenbestrijdingsorganisatie opzetten en beslissingen nemen om de ramp te bestrijden.

Voor de oefening is omstreeks 19.00 uur in de meldkamer het bericht binnengekomen dat er zich een groot ongeval heeft voorgedaan op de snelweg. Dit heeft zich volgens het oefenscenario voorgedaan op de A58 ter hoogte van de gemeente Tilburg.

Ambulances, brandweer- en politieauto’s die met gillende sirenes en zwaailicht uitrukken, zijn niet te zien. Het zijn namelijk niet de operationele diensten, maar de gemeentebestuurders en leidinggevenden van de hulpdiensten die oefenen. Wel zal er enige activiteit van de operationele hulpverleners zichtbaar kunnen zijn.

De veiligheid in de regio blijft tijdens de oefening uiteraard gewaarborgd. Als er in Tilburg of ergens anders in de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een echte ramp of groot ongeval voordoet, kan de oefening geheel of gedeeltelijk worden afgeblazen.

De oefening is een verrassing voor de hulpverleners en hun bestuurders; de exacte datum is tot het laatste moment geheim gehouden. Zij weten alleen dat er ergens tussen 15 augustus en 14 september 2008 geoefend wordt. Over de plaats van de nagespeelde ramp was van tevoren alleen bekend dat de oefening in Breda, Tilburg, Moerdijk of Geertruidenberg zou plaatsvinden. In het echt weten de hulpverleningsdiensten natuurlijk ook niet van tevoren wanneer en waar zich een ramp voordoet.

De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV), een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, organiseert de oefening. Het is belangrijk dat de hulpverleningsdiensten goed zijn voorbereid op eventuele rampen. Daarom bekijkt de Inspectie OOV of de hulpverleningsdiensten van alle veiligheidsregio’s in Nederland een ramp het hoofd kunnen bieden.

Direct na de oefening zal nog niet bekend zijn hoe de regio heeft gefunctioneerd tijdens het bestrijden van de nagebootste ramp. De gegevens moeten eerst worden verzameld en geanalyseerd. De Inspectie OOV verwacht het rapport eind 2008 af te ronden.
Provincie:
Tag(s):