vrijdag, 7. november 2008 - 8:14

Rampenoefening in Veiligheidsregio Brabant Noord

Op een nog onbekende datum in de periode 10 november tot 7 december houden de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening) en gemeenten van de regio Brabant Noord een rampenoefening. Deze praktijktoets moet een verrassing zijn voor de hulpverleners en hun bestuurders, daarom blijft de precieze datum tot het laatste moment geheim.

Over de plaats van de nagespeelde ramp is alleen bekend dat het incident in één van de gemeenten Boxtel ’s Hertogenbosch, Uden, Oss of Mill en Sint Hubert zal plaatsvinden.

De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV), een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, organiseert de praktijktoets. Tijdens de toets worden de hulpverleningsdiensten onverwachts geconfronteerd met een in scène gezette ramp.
Provincie:
Tag(s):