maandag, 3. november 2008 - 9:14

Rampenoefening 'Waterproef' begonnen

Den Haag

Nederland is niet goed voorbereid op de gevolgen van een overstroming. Veel mensen beseffen onvoldoende wat ze bij een (dreigende) overstroming moeten doen. Daarom vindt de grote landelijke oefening 'Waterproef' plaats.

Van vandaag tot en met vrijdag 7 november zijn in Nederland verschillende oefeningen gepland om de organisatie rond een watersnoodramp te verbeteren. Bestuurders, hulpdiensten en informatieleveranciers bedenken samen welke maatregelen nodig zijn om schade van een overstroming te beperken.

Vandaag oefent Rotterdam Rijnmond met de Zuid-Hollandse eilanden en het havengebied een dreigende overstroming van de kust. Het scenario is dat een zeer zware stormdepressie met extreem krachtige windvelden de kust nadert. Daarnaast valt in dezelfde periode een springtij. Extreem hoge waterstanden en golven op de Noordzee zijn mogelijk. De kans is groot dat de storm over vijf dagen tot grote problemen in de kustprovincies leidt.

De nationale overheid en veiligheidsregio's moeten samen alle noodzakelijke maatregelen voorbereiden om mensen en vee in veiligheid te brengen. Alle acties van veiligheidsregio's worden samengevoegd tot één aanpak. Een landelijk operationele staf regelt de bovenregionale operationele zaken zoals evacuatie, verkeersstromen en opvang van evacués. Defensie steunt met de Staf Grootschalige Evacuatie.

Het publiek zal weinig van de oefening merken, maar achter de schermen wordt hard gewerkt aan belangrijke zaken zoals crisiscommunicatie.
Provincie:
Tag(s):