dinsdag, 26. februari 2008 - 20:48

Randweg.com ‘one line'

’s-Hertogenbosch

Op maandag 25 februari hebben de wethouders Bart Eigeman (’s-Hertogenbosch) en Willem Kraanen (Vught) met een symbolische handeling de nieuwe website www.randweg.com ‘on line’ gezet. Tijdens een informatieavond schetste Projectleider Henk de Winter de positie van de Randweg, de verkeersmaatregelen tijdens de aanleg en de fases waarin de weg wordt gerealiseerd.

De inspanningen zijn er uiteraard op gericht de overlast zoveel mogelijk te beperken en de bereikbaarheid tijdens de duur van het project zo optimaal mogelijk te houden.

Dit wordt onder andere bereikt door op bepaalde plaatsen een bypass te creëren die het verkeer om de werkvakken heen leidt. Wethouder Eigeman wees de aanwezigen op het twee-richtingen-verkeer, niet alleen op de weg, maar ook in de informatie-uitwisseling naar elkaar toe: juist door hun functie als intermediair met eigen communicatiekanalen is de gegevensuitwisseling tussen gemeenten en deze doelgroep van groot belang voor beide partijen.

De bijeenkomst wordt gevolgd door een ‘inloopdag’ voor alle belanghebbenden en belangstellenden voor de Randweg en alles wat ermee samenhangt op 29 maart. Op deze dag worden de plannen aan een groot publiek gepresenteerd en is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen.
Provincie:
Tag(s):