dinsdag, 4. maart 2008 - 11:34

Rauw vlees in Nederland kan MRSA bevatten

Groningen

Rauw vlees in Nederland kan de MRSA-bacterie bevatten. Op basis van de huidige gegevens is het niet aannemelijk dat vlees een belangrijke bijdrage levert aan de verspreiding van MRSA-bacteriën onder mensen. Dat concludeert het bureau Risicobeoordeling van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).

Het bureau geeft aan dat verder onderzoek naar de verspreiding van MRSA onder mensen nodig is. De kans dat mensen via voedsel niet alleen drager worden van MRSA, maar er ook ziek van worden, is erg gering.

MRSA is de aanduiding voor de meticilline-resistente Staphylococcus aureus. In de periode juni tot december 2007 trof de VWA kleine hoeveelheden MRSA aan op vlees van kalkoen, kip, kalf, varken, rund en lam. Ook op vlees van wild en gevogelte was de bacterie aanwezig. De circa 1300 monsters zijn genomen in schappen van Nederlandse winkels. De MRSA behoorde voor het grootste gedeelte (84%) tot het type dat eerder ook bij dieren en veehouders is aangetroffen (de zogenaamde 'niet typeerbare' NT-MRSA').

Op basis van bestaande gegevens concludeert bureau Risicobeoordeling van de VWA vooralsnog dat levensmiddelen geen of een verwaarloosbare rol spelen bij de verspreiding van MRSA.

De kans dat de MRSA-bacterie via vlees wordt overgebracht op de mens is erg klein omdat de bacteriën alleen in zeer kleine aantallen op het vlees zijn aangetroffen. Overdracht op mensen is tot op heden voornamelijk bekend van situaties waarin sprake is van blootstelling aan grote aantallen bacteriën, zoals bij intensief contact met dieren die veel MRSA bij zich dragen.
Provincie:
Tag(s):