maandag, 25. februari 2008 - 21:10

RDW: brieven van garages mogelijk met onjuiste APK-datum

Zoetermeer

Eigenaren van benzineauto’s die in 2005 nieuw zijn toegelaten hoeven hun auto pas in 2009 voor het eerst APK te laten keuren. Om autobezitters er aan te herinneren dat de datum nadert waarvoor een auto APK-gekeurd moet zijn, verstuurt de RDW zes weken van tevoren een herinneringsbrief

Niet alleen de RDW doet dat. Ook garages waar auto’s in onderhoud zijn doen dit. Gebleken is echter dat een deel van deze garages hierbij geen rekening heeft gehouden met de nieuwe APK-frequentie die sinds 1 januari 2008 geldt. Deze is voor auto’s die op benzine rijden gewijzigd van een eerste APK-keuring na drie jaar en vervolgens elk jaar, naar een regime van respectievelijk vier en vervolgens twee keer twee jaar en daarna elk jaar.

De RDW verstuurt aan alle eigenaren van auto’s die in de oude situatie in 2008 een keuring hadden moeten ondergaan binnenkort een brief met informatie betreffende de wijzigingen en de nieuwe keuringsdatum.
Categorie:
Tag(s):