vrijdag, 27. juni 2008 - 11:17

'Re-integratiepakket' Friese taal voor nieuwe Friezen

Vanaf deze week (23-27 juni) worden op de meeste gemeentehuizen in Fryslân de eerste Wolkomstpakketten (Welkomstpakketten) uitgereikt aan nieuwe inwoners van Fryslân. Het is de verwachting dat per jaar 11.000 Wolkomstpakketten via de gemeenten worden verspreid.

De provincie wil met het Welkomstpakket nieuwe ingezetenen informeren en een positieve houding bewerkstelligen ten aanzien van de voordelen van de meertaligheid in Fryslân. Hiernaast is de webwinkel www.wolkomynfryslan.nl geopend, met informatie en producten voor nieuwe inwoners.

De verspreiding van de Wolkomstpakketten loopt via de gemeenten. Er zijn op dit moment 27 gemeenten die schriftelijk hebben aangegeven mee te doen: alle gemeenten van Fryslân, behalve de Waddeneilanden.

Het Welkomstpakket heeft, naast een aanbiedingsbrief van de provincie, een brochure over meertaligheid (‘Taal van het hart’), informatie over het cursusaanbod Fries van de Afûk, een on-line cursus Fries (Edufrysk), de DVD mear talen mear takomst, een theaterbon van Tryater en het collectoritem ‘Suske en Wiske en de Alvestêdenstunt’. Daarnaast kunnen gemeenten ook eigen informatie in de pakketten meegeven aan de nieuwe inwoners.

Naast de verspreiding van het Welkomstpakket is vanaf nu ook de tweetalige internet-site www.wolkomynfryslan.nl on-line. Een website waarbij via een webwinkel een aantal interessante producten voor nieuwe inwoners te koop zijn, en waar ook informatie over de meertalige situatie in Fryslân is te vinden. Nieuw ingezetenen kunnen zo snel hun weg vinden in meertalig Fryslân.

Het Welkomstpakket is een initiatief van FNP, CDA en PvdA in Provinciale Staten (van 13 december 2006). Hierin wordt voorgesteld om aan zoveel mogelijk nieuwe inwoners van Fryslân informatie te geven over de voordelen van de meertalige situatie en over de (meer)talige realiteit in Fryslân. Op jaarbasis gaat het om ongeveer 27.000 nieuwe inwoners in deze provincie. Omdat er één pakket per huishouding wordt gegeven en huishoudens gemiddeld uit meer dan 2 personen bestaan, kunnen met 11.000 pakketten alle 27.000 nieuwe inwoners worden bereikt.
Provincie:
Tag(s):