vrijdag, 10. oktober 2008 - 17:45

Recht op uitkering alleenstaande vastgesteld via huisbezoek

Groningen

Mensen die een sociale uitkering voor een alleenstaande aanvragen, moeten aantonen dat zij ook echt zelfstandig en alleen wonen. De Sociale Dienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) mogen om dit bewijs vragen. Uitkeringsgerechtigden kunnen het bewijs leveren door de uitkerende instantie een huisbezoek te laten afleggen.

Dit is de strekking van een wetsvoorstel van staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Het kabinet geeft met dit wetsvoorstel de uitvoerende instanties de mogelijkheid om relevante feiten voor een uitkering voor een alleenstaande te checken. Dit moet garanderen dat uitkeringen terecht worden verstrekt en fraude wordt teruggedrongen. Het kabinet streeft ernaar het wetsvoorstel in de eerste helft van 2009 in te voeren.

Het kabinet vindt dat precies vastgesteld moet kunnen worden op welke uitkering iemand recht heeft. Is de leefsituatie van iemand van invloed op de hoogte van de uitkering, dan moet ook die bewezen kunnen worden. Doet iemand dat niet, dan krijgt hij of zij een lagere uitkering: geen uitkering voor een alleenstaande van 70 procent van het minimumloon, maar van 50 procent van het minimumloon.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.
Provincie:
Tag(s):