dinsdag, 4. november 2008 - 11:47

Rechtbank beslist dat Yab Yum dicht blijft

Amsterdam

De burgemeester en het stadsdeel centrum van de gemeente Amsterdam hebben de exploitatie- en horecavergunningen van Yab Yum mogen weigeren c.q. intrekken op grond van de wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Dat heeft de bestuursrechter van de rechtbank Amsterdam beslist in een bodemprocedure die was aangespannen door Yab Yum tegen de gemeente.

De bestuursrechter was van mening dat de gemeente Amsterdam heeft mogen aannemen dat er een ernstig gevaar is dat de vergunningen mede zullen worden gebruikt om strafbare feiten te plegen. Dit door de leidinggevende rol van een lid van de Hells Angels in Yab Yum.

De mate van dat gevaar zou volgens de rechtbank zodanig zijn dat de weigering en intrekking van de vergunningen niet onevenredig is. Van strijd met internationale verdragen is geen sprake.

Burgemeester Cohen en het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum zijn tevreden over de uitspraak van de bestuursrechter van de Rechtbank Amsterdam. De rechtbank heeft vandaag bepaald dat de vergunningen van Yab Yum terecht zijn ingetrokken. Hiermee is het beroep van de exploitant tegen de gemeente Amsterdam ongegrond verklaard. Door deze uitspraak blijft Yab Yum gesloten.

Stadsdeelvoorzitter Els Iping is tevreden over de uitspraak van de rechtbank: “Deze uitspraak is een belangrijke ondersteuning voor de Bibob-aanpak van de gemeente Amsterdam. We hebben bij de rechter onze argumenten om Yab Yum te sluiten overeind gehouden.�

Burgemeester Cohen<
Burgemeester Cohen reageert vanuit het buitenland: “Dit is een belangrijke uitspraak. Deze uitspraak toont dat de gemeente Amsterdam op een juiste en zorgvuldige manier omgaat met de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Op essentiële onderdelen zijn we door de rechtbank in het gelijk gesteld. Met deze uitspraak bevestigt de rechtbank dat er ernstig gevaar bestaat dat de vergunningen van Yab Yum zullen worden gebruikt om strafbare feiten te plegen. De deuren van Yab Yum blijven dus gesloten. Uiteraard zullen we de uitspraak nog nader bestuderen.�

In november 2007 heeft de burgemeester de aanvraag van de exploitant om een exploitatievergunning geweigerd op basis van de Wet Bibob. Op dezelfde dag heeft het dagelijks bestuur de Drank- en Horecavergunning ingetrokken. De rechtbank oordeelt dat de gemeente Amsterdam voldoende duidelijk heeft gemaakt dat een vooraanstaand lid van de Hells Angels leiding heeft gegeven aan Yab Yum.

Gelet op door deze persoon gepleegde strafbare feiten bestaat er terecht gevaar voor misbruik van de vergunningen, stelt de gemeente. De rechtbank staat hierbij toe dat gegevens uit het Acroniem-onderzoek, naar door de Hells Angels gepleegde strafbare feiten, zijn gebruikt voor de bestuursrechtelijke beslissing.

Wet Bibob
Amsterdam is al geruime tijd bezig om met inzet van de Wet Bibob de (georganiseerde) criminaliteit aan te pakken. De gemeente vraagt extra gegevens aan ondernemers in bepaalde branches om te beoordelen of er sprake is van verwevenheid met criminaliteit.

Het gaat dan voornamelijk om gegevens over de zeggenschapstructuur, transparantie van de bedrijfsvoering en de wijze van financiering. Als er na het onderzoek van de gemeente nog vragen blijven over de integriteit van de ondernemer en zijn zakelijke relaties, dan kan de gemeente advies vragen aan het landelijk Bureau Bibob. Dit bureau baseert zich op informatie van onder meer Belastingdienst, politie en justitie.
Provincie:
Tag(s):