dinsdag, 1. april 2008 - 9:37

Rechtbank geeft op 7 mei beschikking in zaak Donna

Utrecht

De rechtbank zal op zeven mei 2008 een beschikking geven in de zaak omtrent het 3-jarige Belgische meisje Donna. Op verzoek van de rechtbank heeft de Raad voor de Kinderbescherming een rapport ingediend over de gezins- en leefsituatie van Donna, die op dit moment bij een gezin in Nederland verblijft. Alle bij de zaak betrokken partijen hebben tijdens een zitting vandaag hun visie op deze rapportage kunnen geven.

Donna verblijft sinds maart 2005 bij haar pleegouders in Nederland. De draagmoeder en haar partner (de juridische ouders) hadden een draagmoederovereenkomst gesloten met deze pleegouders uit Nederland. De pleegouders hebben met instemming van de juridische ouders kort na de geboorte de verzorging en opvoeding van het kind op zich genomen. Vorig jaar is door DNA onderzoek komen vast te staan dat verzoeker - die niet de partner van de draagmoeder is - de biologische vader van het kind is. De biologische vader heeft daarom verzocht de pleegmoeder te ontzetten uit de tijdelijke voogdij.
Provincie:
Tag(s):