zaterdag, 24. mei 2008 - 9:10

Rechtbank handhaaft stopzetting werkzaamheden Majella

Utrecht

De meervoudige kamer van rechtbank Utrecht heeft in beroep het besluit gehandhaafd van de voorzieningenrechter op 7 mei. De voorzieningenrechter heeft toen besloten om werkzaamheden aan de reconstructie Majellaknoop stil te leggen. Onduidelijk is nu wanneer het werk weer kan en mag worden opgepakt.

De uitspraak van de rechtbank betekent in ieder geval dat de zorgvuldige planning en afstemming van de uitvoering van grote projecten aan de westkant van de stad in de war is gegooid. Voorzien was dat, zodra het groot onderhoud aan de Graadt van Roggenweg deze zomer afgerond was, de Majellaknoop kon worden afgesloten voor reconstructiewerkzaamheden, en dat in aansluiting daarop begonnen kon worden met de bouw van de fly-over op het 24 Oktoberplein. De gemeente staat nu voor de keuze om reconstructiewerkzaamheden die tijdens de stille zomermaanden gepland waren uit te voeren in het drukke seizoen of naar de zomer van 2009 te verplaatsen. In beide gevallen is sprake van verdere vertraging bij de oplossing van de verkeersproblemen in Utrecht-West en dreigt een financiële strop door het mogelijk wegvallen van rijkssubsidies.

De motivering van het besluit van de rechtbank wordt eind volgende week verwacht. De gemeente zal het besluit zorgvuldig bestuderen met het oog op nog te ondernemen (gerechtelijke) stappen.
Provincie:
Tag(s):