woensdag, 5. november 2008 - 11:49

Rechter: Van Oosten rectificeerde niet volledig

Utrecht

Kees van Oosten heeft niet volledig voldaan aan de veroordeling door de voorzieningenrechter op 30 juli dit jaar. De rechter veroordeelde hem toen tot het rectificeren van een aantal grievende uitlatingen over drie voor de gemeente Utrecht werkzame personen.

Van Oosten publiceerde op zijn eigen website en de website een aantal verhalen over (de meting van) luchtkwaliteit in de gemeente Utrecht. In die artikelen liet Van Oosten zich volgens de rechter nodeloos grievend uit over de drie, die zich beroepsmatig met de luchtkwaliteit in Utrecht bezig houden.

Volgens het drietal had Van Oosten niet volledig aan het vonnis voldaan. Bepaalde passages die van de rechter verwijderd moesten worden, waren (nog enige tijd) op de website van Van Oosten blijven staan, of onvoldoende aangepast. Ze eisten daarom de dwangsommen op die de rechter aan zijn oordeel in juli verbonden had.

Van Oosten stelde echter dat hij wél aan het vonnis had voldaan en spande een kort geding om de tenuitvoerlegging van het vonnis te stoppen. De rechter oordeelde echter dat Van Oosten inderdaad niet (direct) geheel voldaan heeft aan het eerdere oordeel. De dwangsommen zijn dus opeisbaar.
Provincie:
Tag(s):