vrijdag, 4. januari 2008 - 15:45

Rechter verbiedt politiestaking

Utrecht

De stakingsactie die enkele politievakbonden hadden uitgeroepen voor zaterdag mag niet doorgaan. Dat heeft de rechter vrijdagmiddag bepaald. Door de actie zou het beveiligingsniveau van onder meer ambassades worden verminderd. De voorzieningenrechter oordeelde dat de acties niet toelaatbaar zijn, omdat deze kunnen leiden tot ernstige en niet te voorziene gevolgen voor de openbare orde en de veiligheid van mensen en gebouwen.

De vakbonden wilden zaterdag gedurende tien uur een actiebijeenkomst houden met de leden van het Bureau Orde en Bewaking van het korps. Deze dienst is onder meer belast met preventief toezicht op ambassades en andere risicovolle gebouwen in Den Haag.

Volgens de korpsleiding vormde het stilleggen van het preventief toezicht een disproportioneel stakingsmiddel. Permanent toezicht op de gebouwen is volgens de korpsleiding van groot belang, om risicovolle situaties op een zo vroeg mogelijk tijdstip te kunnen vaststellen.

De vakbonden waren van mening dat het toezicht geen essentiële dienst vormt en dat er dus gestaakt mag worden. Volgens de vakbonden kan de korpsleiding ook voor alternatieve bewakingsvormen zorgen, zoals de inzet van het leger, maar volgens de rechter was dit niet gebleken.
Provincie:
Tag(s):