woensdag, 9. juli 2008 - 15:44

Rechter wijst verzoek herstel wegen Polderhoofdkanaal af

De rechtbank in Leeuwarden heeft woensdag bepaald dat de openliggende wegen langs het Polderhoofdkanaal niet hersteld mogen worden. De gemeente Opsterland had een kort geding aangespannen om voorzieningen te mogen treffen die tijdelijk, duurzaam en veilig weggebruik mogelijk zouden maken. Daarmee zouden de dorpen Nij Beets en De Veenhoop weer goed bereikbaar worden en de overlast voor omwonenden, hulpdiensten, bedrijven en bezoekers weggenomen worden.

Als motivatie voor het besluit geeft de rechtbank aan dat er geen sprake is van een noodsituatie. Een afgekoppelde gasbuis mag wel worden hersteld. Burgemeester en wethouders van Opsterland zijn teleurgesteld in de uitspraak.
Provincie:
Tag(s):