maandag, 21. juli 2008 - 13:11

'Rechters moeten voldoende kennis hebben van Europees recht'

Iedere rechter moet voldoende kennis moet hebben van het Europees recht. Dit heeft minister Hirsch Ballin van Justitie vandaag gemeld in een toespraak tijdens een internationale bijeenkomst in Bordeaux.

Het versterken van het vertrouwen in de Europese Unie is een belangrijk speerpunt voor Nederland. Zo moet iedere burger, waar dan ook binnen Europa, vertrouwen kunnen hebben in de kwaliteit van de juridische instanties en de personen die daar werkzaam zijn.

Die kwaliteit richt zich dan op bijvoorbeeld kennis over Europees recht en elkaars juridisch systeem, rechtseenheid en transparantie van rechterlijke uitspraken.

Volgens Hirsch Ballin moet in Europa meer geïnvesteerd worden in het verbeteren van de wederzijdse kennis bij de rechterlijke macht en de handhavinginstanties over elkaars juridische systemen. De huidige tekortkomingen vormen anders een bedreiging voor het vertrouwen van de burger in het Europese beleid.

Onderzoek
Uit Europees onderzoek bleek dat er belangrijke tekortkomingen zijn wat betreft de kennis van het Europees recht bij de rechterlijke macht en diverse internationale instanties die de samenwerking moeten verbeteren. Tevens zijn er taalproblemen en schiet de kennis over elkaars juridisch systeem tekort. Uit een recent onderzoek onder Europese rechters bleek dat 60% zelf van mening is dat zij te weinig kennis hebben over het Europees recht.

Minister Hirsch Ballin heeft tijdens de bijeenkomst “What future for the training of the judiciary and judicial staff in the European union� in Bordeaux gepleit voor meer inzet op het versterken van de samenwerking en de uitwisseling van kennis en informatie.

De bewindspersoon stelt dat: ’Het vertrouwen in Europa wordt versterkt door goede resultaten van de Europese samenwerking. We moeten de boodschap overbrengen dat door samen te werken criminaliteit effectiever kan worden bestreden en dat burgers vertrouwen kunnen hebben in de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht.�

Een betere samenwerking kan door de uitwisseling van informatie en van bijvoorbeeld rechters. Hierdoor wordt de bekendheid over elkaars juridisch systeem verbeterd. Ook moet men toegang krijgen tot iedere juridische opleiding binnen Europa en moet er binnen de juridische studies meer aandacht komen voor Europees recht.’

In Nederland maakt het vak Europees recht al langer integraal onderdeel uit van de juridische opleidingen en hebben buitenlandse studenten toegang tot betreffende studies. Tevens is de rechtspraak het project “Eurinfra� gestart waarin door middel van webtechnologie Europeesrechtelijke kennisbronnen toegankelijk worden gemaakt. Ook omvat het project een netwerk van gerechtscoördinatoren Europees recht.
Provincie:
Tag(s):