vrijdag, 8. februari 2008 - 10:50

Reclame voor 'gratis' ringtones aangepakt

Amsterdam

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft de zes klachten gegrond verklaard die de Consumentenautoriteit eind vorig jaar heeft ingediend tegen aanbieders van ringtones. De klachten hebben betrekking op internetreclames voor 'gratis' ringtones, terwijl het in werkelijkheid om een betaald abonnement blijkt te gaan. De uitingen zijn mede geplaatst op websites die zich expliciet op kinderen richten.

De Reclame Code Commissie heeft op grond van de Nederlandse Reclamecode en de Kinder- en Jeugd Reclamecode geoordeeld, dat alle uitingen als misleidend moeten worden aangemerkt, omdat:

- ten onrechte wordt gesuggereerd dat de ringtone 'gratis' is, terwijl de consument vervolgens vast blijkt te zitten aan een betaald abonnement. De vermelding 'gratis' staat bijvoorbeeld prominent in grote letters in de banner, het feit dat het om een abonnement gaat en welke kosten daarmee gemoeid zijn staat ergens onderaan de pagina in kleine, grijze lettertjes, waarvoor men bovendien eerst verder naar beneden moet scrollen;

- omdat op de kinderwebsites niet duidelijk wordt gemeld dat het om een advertentie gaat.

Een van de aanbieders heeft inmiddels beroep aangetekend tegen de uitspraak. Voor twee andere uitspraken loopt de beroepstermijn nog.
Categorie:
Tag(s):