donderdag, 20. november 2008 - 15:08

Record aantal mensen met uitkering aan het werk

Oost Gelre

In de gemeente Oost Gelre is het aantal mensen dat in de bijstand zit in jaren niet zo laag geweest. Het aantal is gedaald van 182 begin dit jaar naar 160 mensen per 1 oktober 2008. Verklaring voor dit succes is vooral de persoonlijke en doelgerichte aanpak door medewerkers van de afdeling Sociale Zaken onder het motto: ‘we zitten er samen met de cliënt bovenop’.

De sterke stijging begin dit jaar had vooral te maken met het generaal pardon voor vreemdelingen, die onder bepaalde voorwaarden een verblijfsvergunning konden krijgen.

Die stijging is dus inmiddels weer teniet gedaan en zet zich nog steeds door. Veel mensen hebben inmiddels dankzij de intensieve begeleiding door zogenaamde klantmanagers een baan gevonden.

Klantmanagers zijn medewerkers van de afdeling Sociale Zaken, die zich speciaal bezig houden met de begeleiding van cliënten. Ze gaan heel nadrukkelijk met de cliënt in gesprek met als doel zijn of haar positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Maar ook om te bemiddelen bij re-integratie, hulpverlening of maatschappelijke participatie. Want het gaat niet alleen om mensen zonder baan, maar ook om achterliggende problemen als verslaving, schulden of medische/psychische problemen. Deze mensen staan wat verder van de arbeidsmarkt af en hebben goede en intensieve begeleiding nodig.

Centraal in de aanpak staat het Werkplein Oost Achterhoek. Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Oost Gelre, Winterswijk en Berkelland en het CWI, UWV en Hameland. Werkzoekenden worden hier optimaal bediend bij het zoeken naar werk. De klantmanagers in Oost Gelre krijgen ook de tijd om er feitelijk ‘bovenop’ te zitten. Soms is het nodig er wat druk op te zetten, maar altijd vanuit het doel mensen weer aan werk te helpen . De nieuwe manier van uitstroombevordering werpt zijn vruchten af. De intensieve begeleiding van de klanten op het werkplein leidt ertoe dat veel mensen weer snel een betaalde baan krijgen.

De duur van de bijstand is voor veel van hen dan ook maar een paar maanden. Dat én de actieve rol van de klantmanagers voor mensen die wat verder van de arbeidsmarkt afstaan verklaart het succes van de aanpak in Oost Gelre.
Provincie:
Tag(s):