vrijdag, 20. juni 2008 - 12:54

Recorvangst: 46 ton illegaal vuurwerk

Den Haag

De VROM Inlichtingen- en Opsporingsdienst (VROM-IOD) heeft in samenwerking met de Belgische Justitie 46 ton illegaal vuurwerk inbeslaggenomen in de haven van Antwerpen. Dit heeft het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) vrijdag bekendgemaakt.

Het vuurwerk is massa-explosief en dus niet geschikt voor de consumentenmarkt. Tijdens de actie zijn onder meer gevaarlijke vlinders, lawinepijlen en Chinese rollen aangetroffen. Dit illegale consumentenvuurwerk was zeer vermoedelijk bestemd voor de Nederlandse markt. In geheel 2007 werd zo’n 80 ton illegaal vuurwerk inbeslaggenomen.

Minister Cramer heeft toegezegd nog harder op te treden tegen illegaal vuurwerk. VROM richt zich daarbij niet alleen op strafrechtelijke onderzoeken samen met de politie en het Functioneel Parket, maar heeft een actieve 'tegenhoud'-strategie opgezet.

Centraal in de strategie staat het voorkomen dat illegaal vuurwerk Europa en Nederland binnenkomt. Ook worden de controles op vuurwerk tijdens transport en opslag geïntensiveerd. Deze strategie wordt uitgevoerd door de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat in samenwerking met de Belgische en Chinese autoriteiten.

Deze vangst is een resultaat van een internationaal samenwerkingsproject waarbij ook de Chinese autoriteiten zijn betrokken. De VROM-IOD maakt sinds drie jaar samen met politiemilieuteams jacht op de import en handel van illegaal consumentenvuurwerk in Nederland.

Afgelopen jaar was onder meer illegaal consumentenvuurwerk de oorzaak van ernstige brandschade aan 22 basisscholen en een recordaantal van 1100 vuurwerkgewonden. De actie werd georganiseerd door VROM-IOD, de Inspectie Verkeer en Waterstaat, de Belgische Dienst der Springstoffen en The Port of Antwerp.
Provincie:
Tag(s):