donderdag, 29. mei 2008 - 19:23

Reddingsplan jeugdvoetbal Campenhoef

Tilburg

Sportvereniging Triborgh op Sportcomplex Campenhoef verkeert in financiële problemen waar zij niet meer uitkomt. Hierdoor komt er een einde aan de vereniging met 700 voetballers, waarvan 450 jeugdleden. Een dergelijk groot aantal leden vraagt om doorgang op sportcomplex Campenhoef zelf.

De financiële problemen kwamen naar voren tijdens de Algemene ledenvergadering van 3 maart. In die vergadering is een onderzoekscommissie, bestaande uit 6 ouders van leden, gevormd om een oplossing te bieden. Deze commissie start nu een nieuwe vereniging, S.V. Reeshof, zodat het jeugdvoetbal in het nieuwe seizoen door kan gaan. Met toestemming van de gemeente Tilburg gaat de nieuwe club door op het vertrouwde terrein van Sportcomplex Campenhoef.

Om het voetbal ook op langere termijn veilig te stellen, zijn er nu gesprekken met R.K.T.V.V. over een mogelijk samengaan. De vereniging aan de Rueckertbaan wil graag verhuizen naar Campenhoef. Daarmee heeft ook voetbalvereniging S.V.G. op de Rueckertbaan meer ruimte om te groeien en komt er grond vrij voor andere doeleinden. Er is nog wel een aantal belemmeringen. Zo moeten de velden en accommodaties op
Campenhoef uitgebreid en verbeterd worden om een samengaan mogelijk te maken.

Tijdens het seizoen 2008/2009 gaan S.V. Reeshof en R.K.T.V.V. samen met de gemeente Tilburg het gesprek aan om een vruchtbare samenwerking tot stand te brengen. De vele vraagstukken komen aan bod in een projectgroep, die gecoördineerd wordt door de gemeente. Indien het mogelijk blijkt de belemmeringen weg te nemen, ontstaat er een
nieuwe combinatie met S.V. Reeshof en R.K.T.V.V.
Provincie:
Tag(s):