dinsdag, 16. september 2008 - 0:00

Regelingen voor cultuursubsidie veranderen per 2009.

Almere

Door nieuw landelijk en gemeentelijk cultuurbeleid zullen verschillende subsidieregelingen per 1 januari 2009 veranderen. Ook in Almere. De veranderingen zullen uiterlijk 31 december 2008 bekend gemaakt worden.

Wat er verandert
Per 1 januari 2009 zullen in ieder geval de subsidieregelingen op het gebied van cultuurstimulering en amateurkunst veranderen. Ook komt er een nieuwe regeling voor cultuurparticipatie.

Andere veranderingen zijn nog niet zeker, maar naar verwachting zullen ook de regelingen op het gebied van popstimulering en podiumkunststimulering veranderen.

Oorzaken voor veranderende subsidieregelingen
De nieuwe subsidieregelingen maken onderdeel uit van de
Cultuurnota 2009-2012, die volgens planning voor het einde van het jaar door het college wordt vastgesteld.

In deze nota staan de keuzes die de gemeente Almere de komende jaren maakt op het gebied van cultuurbeleid. Omdat de gemeente op onderdelen andere keuzes maakt dan in voorgaande jaren, zal het subsidiegeld op sommige gebieden anders verdeeld worden. Als gevolg daarvan zullen de subsidieregelingen aangepast worden.

Gevolgen voor in 2008 aangevraagde subsidies
Alle voor 1 oktober 2008 ingediende subsidieaanvragen voor projecten op het gebied van cultuurstimulering of amateurkunst in 2009, vallen onder de huidige subsidieregelingen.

Voor subsidieaanvragen die men tussen 1 oktober 2008 en 31 december 2008 indient, staat niet vast of deze onder de huidige, of onder de nieuwe subsidieregelingen vallen. Als de nieuwe regelingen al vastgesteld zijn op het moment van de subsidieaanvraag, gelden de nieuwe subsidieregelingen.

De gemeente Almere informeert iedere aanvrager of de subsidieaanvraag op basis van de huidige of op basis van de nieuwe subsidieregelingen beoordeeld wordt.
Provincie:
Tag(s):