woensdag, 5. november 2008 - 12:43

Regering steunt Zeeuwse projecten

Op 30 oktober 2008 hebben minister Camiel Eurlings en staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat samen met gedeputeerde Toine Poppelaars en gedeputeerde Harry van Waveren van de Provincie Zeeland afspraken gemaakt over enkele grote projecten in Zeeland.

Naar aanleiding van een motie uit de Tweede Kamer heeft minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat afgelopen donderdag € 15 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de realisatie van het Veerse gedeelte van de N57. Al eerder had het ministerie € 2,35 miljoen beschikbaar gesteld en de Provincie Zeeland €350.000 voor de aansluiting van de nieuwe N57 op de Gapingseweg in Veere.

Het dan nog resterende bedrag van € 2,3 miljoen wordt gezamenlijk door de Provincie Zeeland, de gemeente Veere en het Waterschap Zeeuwse Eilanden betaald. De gemeente Veere en het waterschap Zeeuwse Eilanden betalen gezamenlijk €1 miljoen en de Provincie Zeeland de
resterende €1,3 miljoen.

Dat betekent dat nu officieel overeengekomen is dat ook het Veerse gedeelte van de N57 zal worden aangelegd, dit alles uiteraard behoudens goedkeuring van Provinciale Staten. Naar verwachting kan het Veerse gedeelte van de N57 in 2011/2012 worden opgeleverd.

Gedeputeerde Poppelaars heeft aangegeven dat tegen die tijd ook de noordelijke rondweg Serooskerke door de Provincie Zeeland wordt aangelegd.

Poppelaars: 'Ik vind het winst voor Zeeland dat de nieuwe N57 na veel onderhandelen nu ook op het Veerse deel kan worden aangelegd. Voor omwonenden, voor automobilisten én voor liefhebbers van het Zeeuwse landschap zal dit een hele verbetering zijn. Er komt nu een einde aan de onveilige situatie op de oude weg, en de verkeersdoorstroming in en rond Walcheren zal sterk toenemen zonder dat hierbij het prachtige landschap wordt aangetast'.

De Sluiskiltunnel is door de sterke prijsstijgingen in de wegen- en tunnelbouw € 25 miljoen duurder geworden. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Provincie Zeeland hebben afgesproken dat bedrag te delen. Met bijdragen van het Rijk, het Vlaams Gewest, de Provincie Zeeland, de gemeente Terneuzen en Zeeland Seaports is de financiering van de tunnel bij Sluiskil, in totaal € 275 miljoen, nu rond.

Het voorstel om nu daadwerkelijk te starten met de aanleg van de tunnel zal in december 2008 aan Provinciale Staten van Zeeland worden voorgelegd. Als PS daarmee instemt, kan de Sluiskiltunnel
naar verwachting in 2014 worden opengesteld.

Poppelaars: 'Geweldig dat we dit project gezamenlijk zo goed kunnen aanpakken. Het is een belangrijk project want de aanleg van de
Sluiskiltunnel draagt bij aan een betere bereikbaarheid van Zeeuws Vlaanderen. Ook maakt de tunnel het mogelijk dat grotere
schepen met meer diepgang gebruik kunnen maken van het kanaal Gent-Terneuzen. En dit is weer gunstig voor de economische
ontwikkeling in het gebied'.

Aanleg binnenvaartterminal en nat bedrijventerrein Midden-Zeeland
Tenslotte hebben staatssecretaris Huizinga en gedeputeerde Van Waveren afgesproken dat het Rijk zal bijdragen in het financieel
tekort op de realisatie van een nat bedrijventerrein in Midden-Zeeland (beoogde locatie Schorebrug) tot een maximum van 6,03
miljoen.

Een dergelijk terrein is van belang voor de Bevelanden om de watergebonden bedrijvigheid en goederenvervoer over water te
bevorderen. Ook als hervestiginglocatie voor watergebonden bedrijven uit Goes is het project van belang.

Van Waveren: 'Ik ben erg tevreden over de afspraken die we hebben gemaakt met het ministerie. We hebben financiële steun
gekregen voor een aantal zeer belangrijke projecten, en hiermee kan Zeeland verder om ook in de toekomst een prettige provincie te
blijven om te wonen, werken en te leven'.
Provincie:
Tag(s):