vrijdag, 27. juni 2008 - 18:59

Regio Weert pleit voor tunnelvariant IJzeren Rijn

Weert

De provincie Limburg en de gemeenten Weert, Leudal en Cranendonck hebben studie gedaan naar de voorwaarden die volgens hen moeten gelden voor een verantwoorde inpassing van de IJzeren Rijn aan de westzijde van de Maas. Afgelopen donderdag is deze studie “het Tunnelplan IJzeren Rijn, voorwaarden voor leefbare woonkernen in Cranendonck, Weert en Leudal�, aangeboden aan minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat.

Gemeenten en provincie zijn tegen deze IJzeren Rijn dwars door steden en dorpen. Echter, gegeven de historische verdragen lijkt reactivering onafwendbaar. Provincie en gemeenten willen daarom een (robuuste) oplossing voor de inpassing in het stedelijk gebied van Weert en de woonkernen ten westen van de Maas. Het “Tunnelplan IJzeren Rijn� maakt de voorwaarden inzichtelijk die zij stellen om leefbare woonkernen te kunnen garanderen. Indien de IJzeren Rijn tot uitvoering komt stellen de partijen zich op het standpunt dat de tunnelvariant de beste perspectieven biedt om de gevreesde overlast in Weert weg te nemen. Door ongelijkvloerse kruisingen en beschermende maatregelen te treffen zullen de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in Leudal en Cranendonck worden gewaarborgd.

De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft in maart 2008 zowel aan de Tweede Kamer als aan de gemeente Weert laten weten open te staan voor een nadere uitwerking (verdiepingsstudie) van de gemeentelijke visie. Ook heeft hij te kennen gegeven bereid te zijn om op basis van deze gemeentelijke visie met het college van burgemeester en wethouders van Weert nader van gedachten te wisselen.

Minister Eurlings zal ProRail vragen het Tunnelplan te beoordelen en te vergelijken met de eigen studies. Uit deze analyse moet duidelijk worden wat de meerkosten en meerbaten zijn van het Tunnelplan. In het najaar van 2008 vindt vervolgoverleg plaats tussen de minister, regio Weert en provincie Limburg.
Provincie:
Tag(s):