maandag, 28. januari 2008 - 21:35

Regionale rampenoefeningen leerzame ervaring

Assen/Meppel

In Drenthe heeft zich de afgelopen week een nepramp voltrokken. Bij een zwaar ongeval waren twee bussen betrokken waarvan de niet-gewonden en omstanders moesten worden opgevangen. Ook ontplofte een tankwagen met giftige stoffen. Uit de tankwagen ontsnapte een giftige wolk die over een woonwijk trok. Bewoners van deze wijk moesten met spoed worden geëvacueerd en opgevangen.

De sporthallen Pittelo in Assen en Het Vledder in Meppel fungeerden als opvangcentra. Ook in de stadhuizen van Assen en Meppel werd geoefend. Hier waren gemeentelijke actiecentra ingericht om ondersteuning te verlenen vanuit de beide gemeenten.

In totaal oefenden circa 200 hulpverleners van diverse organisaties in vier dagdelen met het scenario van deze nepramp. Zij richtten onder andere sporthallen in, registreerden de geëvacueerde slachtoffers, gaven voorlichting aan de getroffenen en zorgden voor basisbehoeften als koffie en thee. Ook verleenden zij psychosociale nazorg.
Om zo realistisch mogelijk te kunnen oefenen werden acteurs en EHBO-Lotus-slachtoffers ingezet.

Uit de oefeningen bleek hoe belangrijk het is dat dergelijke regio-rampenoefeningen regelmatig plaatsvinden.
Aan de hand van de mondelinge evaluaties konden achteraf al snel een aantal conclusies worden getrokken. Bijvoorbeeld dat na een incident of ramp veel sneller meer hulpverleners ingezet moeten worden dan in deze oefeningen het geval was. Dit is een belangrijke voorwaarde om geëvacueerden goed te kunnen opvangen, registreren en verzorgen. Andere evaluatietips en -aandachtspunten waren onder andere het systeem van registreren, het inrichten van een informatiebalie, herkenbaarheid van de hulpverleners (“wie doet wat�) en persoonlijke aandacht voor de slachtoffers.

De Regionale Brandweer Drenthe (RBD) draagt zorg voor de eindevaluatie van de oefeningen en de terugkoppeling naar alle gemeenten en deelnemende organisaties. De leerpunten worden verwerkt in de gemeentelijke rampbestrijdingsdraaiboeken, zodat in de toekomst lering wordt getrokken uit deze oefenervaringen.

De vrijwilligers van het Nederlandse Rode Kruis ontvingen uit handen van burgemeester Jan Westmaas van Meppel een cheque ter waarde van euro 250,--, als dank voor hun inzet en betrokkenheid.

De Regionale Brandweer Drenthe (RBD) bedankt via deze weg, mede namens GHOR Drenthe, de 9 deelnemende gemeenten en overige hulpverleningsorganisaties, alle vrijwilligers die als slachtoffer hebben meegewerkt om deze regio-rampenoefeningen mogelijk te maken. Hieronder waren 200 scholieren van het Greijdanus College in Meppel. Zonder hun inzet en hulp hadden deze oefeningen niet kunnen plaatsvinden. Wij hopen dat wij ook de volgende keer weer een beroep op hen mogen doen.
Provincie:
Tag(s):