maandag, 21. januari 2008 - 16:18

Regiopark voorgedragen als voorbeeldproject bij LNV

Groningen

De Regio Groningen-Assen heeft Regiopark als gebiedsgericht voorbeeldproject aangedragen bij de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Regiopark is de naam waaronder de Regio Groningen-Assen investeert in de kwaliteiten van het landelijk gebied, zoals een afwisselend landschap dat aantrekkelijk is voor wandelaars en fietsers.

Met het opstellen van de Agenda Landschap wil het ministerie van LNV in voorbeeldgebieden ondermeer verkennen wat de mogelijkheden zijn voor nieuwe financieringsconstructies. Deze constructies worden ingezet om de baathebbers bij een mooier landschap met de kostendragers te verbinden. Aanleiding hiervoor is de zorg dat het traditionele Nederlandse cultuurlandschap verdwijnt.

Bij Regiopark worden investeringen en een innovatieve aanpak van onderhoud en beheer van het landschap gecombineerd. Het gaat om een soort abonnementensysteem voor het onderhoud en beheer van met name landschapselementen, zoals houtwallen en hagen. Het is de bedoeling dat met zo'n systeem vanuit de gehele regio een beroep gedaan kan worden op beschikbare deskundigheid en menskracht. Dit jaar wordt in twee gemeenten het systeem uitgeprobeerd. Deze aanpak maakt Regiopark een kansrijk en aantrekkelijk voorbeeldproject.
Provincie:
Tag(s):