dinsdag, 10. juni 2008 - 22:07

Reinier S. krijgt 12 jaar voor moord op Gonda Smit

Groningen

De Rechtbank in Groningen heeft Reinier S. veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 jaren. De Rechtbank is van mening dat het wettig en overtuigend bewezen kan worden Reinier S. zijn toenmalige echtgenote Gonda Smit in de nacht van 12 december 1996 om het leven heeft gebracht en dat hij daarna brand heeft gesticht in hun woning. Daarnaast acht de Rechtbank hem schuldig aan oplichting.

Twee weken geleden werd de zaak tijdens een twee dagen durende zitting behandeld. Toen schetste de officier van justitie een duidelijk beeld van wat er zich volgens het Openbaar Ministerie in de nacht van 12 december 1996 heeft afgespeeld. Voor de officier van justitie was het duidelijk dat Reinier S. op dat moment dat de brand in de woning waarin later Gonda is aangetroffen, aanwezig was. Bovendien had Reinier S. vanwege zijn gokgedrag sterke (financiële) motieven om had Gonda van het leven te beroven. Het onderzoek dat naar de brand en de doodsoorzaak is gedaan en de twijfelachtige verklaringen van Reinier S. maakten dat de officier van justitie het wettig en overtuigend bewezen vond dat Reinier S. schuldig is aan genoemde misdrijven. De officier eiste een gevangenisstraf van 15 jaren.

De officier stond in zijn requisitoir uitgebreid stil bij het verloop van het onderzoek. Dat is begonnen in 1996. Reinier is destijds al als verdachte aangemerkt geweest, maar zijn ontkenningen, de onduidelijkheden rondom de sectiebevindingen en het ontbreken van directe getuigen hebben in 1997 geleid tot een kennisgeving van niet verdere vervolging. In 2004 is er nieuw medisch onderzoek verricht en heeft er een brandreconstructie plaatsgevonden. Met name deze reconstructie bracht nieuwe feiten aan het licht die aanknoping boden voor nieuw onderzoek. Hierop is een nieuw Gerechtelijk Vooronderzoek (GVO) geopend dat uiteindelijk geleid heeft tot de beslissing om Reinier S. te dagvaarden.
Provincie:
Tag(s):