woensdag, 26. november 2008 - 17:08

Restauratie Lijkenhuisje in volle gang

Leeuwarden

Het rijksmonumentale Lijkenhuisje op de Oude Stadsbegraafplaats aan de Spanjaardslaan in Leeuwarden, wordt momenteel gerestaureerd en verbouwd. Het huisje kreeg bekendheid door de deelname van de gemeente Leeuwarden aan het AVRO-programma "Restauratie�.

Het fraaie neoclassicistische gebouwtje naar een eigenzinnig ontwerp uit 1874 van stadsarchitect Thomas Romein (1811-1881), is de laatste jaren ernstig in verval geraakt en aangetast door binnendringende wortels van begroeiingen.

Het Lijkenhuisje krijgt een toilet- en een verblijfsvoorziening. Bijvoorbeeld voor mensen die het onderhoudswerk op de begraafplaats doen. Ook wordt het geïsoleerd en voorzien van vloerverwarming. De uiterlijke verschijningsvorm blijft gehandhaafd, naar het restauratie- en verbouwplan van architect Meine Gerbenzon. Bij de restauratie wordt zoveel mogelijk gestreefd naar behoud en respectvol herstel van dit waardevolle monument.

Aan het project werken leerlingen van het Friesland College mee. Zij verrichten bouw-, installatie- en schilderwerkzaamheden en assisteren op deze manier bouwbedrijf Sietse Douwe v.d. Vegt uit Weidum. Naar verwachting is het Lijkenhuisje begin februari 2009 klaar. Het gebouwtje is dan geschikt voor multifunctioneel gebruik. De kosten voor de verbouw en restauratie van het Lijkenhuisje worden betaald door de gemeente Leeuwarden en bedragen € 175.000. Dit is inclusief het draineren en herprofileren van de paden.
Provincie:
Tag(s):