woensdag, 20. februari 2008 - 17:00

Restauratie middeleeuws stadsriool bijna voltooid

Bergen op Zoom

De partijen in het platform Water ondertekenen maandag 25 februari 2008 de intentieovereenkomst water. Doel van deze overeenkomst is zoveel mogelijk samen te werken om water een plaats te geven in de gemeente. Belangrijke opgaven die op dit terrein liggen, zijn de waterkwaliteit van de Binnenschelde en het plan Bergse Haven, waarin het terugbrengen van het water in de stad, een ‘open Kaai’, een belangrijke rol speelt.

De ondertekening vindt plaats in de Grebbe, het Middeleeuwse stadsriool dat de afgelopen jaren een grootscheepse restauratie onderging. Dat werk is nu zo goed als afgerond. Na de ondertekening wordt de Grebbe symbolisch afgesloten met twee speciaal vervaardigde, roestvrijstalen luiken. Op de luiken is de loop van de Grebbe te zien. Aansluitend wordt nog een straatnaambordje met de bijnaam van de Moeregrebstraat onthuld, een initiatief van dialectgenootschap de Berregse Kamer.
Provincie:
Tag(s):