donderdag, 12. juni 2008 - 18:06

Resten IJzertijd en Romeinse Tijd aangetroffen bij Kloosterkwartier

Sittard

Bij opgravingen in Sittard op de plaats waar voor het Kloosterkwartier een parkeergarage wordt gebouwd, zijn resten gevonden van menselijk gebruik uit de IJzertijd, de Romeinse tijd, de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. Dit heeft de gemeente Sittard-Geleen vandaag bekend gemaakt.

Bij de ontgraving voor de Odagarage, naast het Kloosterkwartier, is vastgesteld dat het gebied al in de prehistorie in gebruik is geweest. Het was landschappelijk een voor de mensen interessant gebied. Daarom is voor de start van de werkzaamheden aan het Kloosterkwartier archeologisch onderzoek gedaan, met als resultaat vondsten uit de Steentijd met vondsten van de oude Bandkeramische cultuur (ca. 5000 voor Chr.), vondsten uit de IJzertijd (500-0 voor Chr), de Romeinse tijd (0-100 na Chr.), de Middeleeuwen (1100-1500) en daarna.

Tot de opzienbarendste resultaten van het onderzoek behoren de resten van een houten boerderij uit de 12e-14e eeuw na Chr. Het erf van de boerderij was met een omheiningsgreppel omgeven. Tot het erf behoren twee waterputten. De oudste is een boomstamput. De boomstamput wordt op dit moment geconserveerd en zal daarna tentoongesteld worden. Het opvallende van het boerenerf is dat het zich buiten de stadswal bevond.

Daarnaast zijn resten van de stadsvesting gevonden. Er zijn twee stadsgrachten gevonden waarvan de oudste later overbouwd is door de stadswal, waarvan ook de mergelstenen fundering teruggevonden is. Tegen deze fundering is de aarden wal opgeworpen. Deze grachten dateren uit de Middeleeuwen. Van iets latere datum (16e eeuw) is de gracht van het bastion dat hier korte tijd gelegen heeft.

Het opzienbarendste van dit onderzoek is de voorganger van de Geleenbeek waarvan resten zijn gevonden. Waarschijnlijk hebben hier in de IJzertijd en de vroege Romeinse tijd (400 voor Chr.-100 na Chr.) rituelen plaats gevonden waarbij er offers in de beek gedeponeerd zijn. Deze offers bestaan uit aardewerk, maar ook uit metalen voorwerpen, zoals munten, mantelspelden, ringen en amuletten. Heel bijzonder is een vergulde mantelspeld. Al deze vondsten bevonden zich op 3 á 4 m onder het maaiveld en dus onder de grondwaterspiegel waardoor ze eruit zien alsof ze nieuw zijn.
Provincie:
Tag(s):