maandag, 16. juni 2008 - 9:54

Reumapatiënten hebben twee keer meer kans op hart- en vaatziekten

Amsterdam

Reumapatiënten worden, net als diabeten, maar liefst twee maal zo vaak getroffen door hart- en vaatziekten, met alle gevolgen vandien. Reumatoloog Nurmohamed pleit er dan ook voor om bij deze groep patiënten de risicofactoren voor hart- en vaatziekten in kaart te brengen en te behandelen.

Door tegelijkertijd hun reumatoïde artritis optimaal te behandelen, verkleint de kans op hart- en vaatziekten aanzienlijk. Nurmohamed werkt zowel in het Jan van Breemen Instituut (JBI) als in VU medisch centrum (VUmc) beiden in Amsterdam. Als reumatoloog begeleidt hij patiënten en als wetenschapper doet hij onderzoek naar onder meer het verhoogde risico op hart- en vaatziekten bij reumapatiënten.

Ongeveer 3 procent van de Nederlanders heeft reumatoïde artritis (RA) of een aanverwante ziekte als Bechterew of artritis bij psoriasis. RA is een ontstekingsziekte. We weten tegenwoordig dat aderverkalking (atherosclerose) ook een ontstekingsziekte is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat RA patiënten vaker hart- en vaatziekten hebben. Door bij reumapatiënten jaarlijks de bloeddruk te meten en de cholesterolwaarde te bepalen, wordt het risico op hart- en vaatziekten bepaald. Als de waarden afwijken, kan met medicatie worden gestart, zoals bloeddruk- of cholesterolverlagende medicijnen. Daarnaast moet het ontstekingsproces bij reuma zo goed mogelijk worden behandeld gezien het verband met het risico op hart- en vaatziekten. Als de RA in een rustige fase is, neemt ook het risico op hart- en vaatziekten af.
Categorie:
Tag(s):