dinsdag, 7. oktober 2008 - 8:45

'Rij veilig met medicijnen'

Groningen

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat begint dinsdag de nieuwe publiekscampagne ‘Rij veilig met medicijnen’. Met folders, posters, advertenties, een radiospot en actieve advisering van apothekers en artsen worden medicijngebruikers gewezen op de risico’s bij verkeersdeelname na het gebruik van medicijnen.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat jaarlijks enkele tientallen doden en ruim 1000 zwaargewonden vallen door het rijden onder invloed van medicijnen. Het gebruik van medicijnen als slaap- en kalmeringsmiddelen en antidepressiva kan een negatief effect hebben op de rijvaardigheid. Deze medicijnen hebben een versuffende werking, waardoor het concentratie- en reactievermogen en de alertheid afnemen. Dit leidt tot een verhoogd risico op verkeersongevallen.

Voor Nederland wordt aangenomen dat ongeveer 1 op de 10 automobilisten een rijgevaarlijk medicijn gebruikt. Deze bestuurders maken b ijna 2 keer meer kans op een ongeval dan mensen die dergelijke medicijnen niet hebben gebruikt. Vaak zijn zij wel op de hoogte van de mogelijke gevaren van medicijnen in het verkeer. Probleem is echter dat zij dit onvoldoende op zichzelf betrekken, als ze voor de keuze staan wel of niet te gaan rijden na gebruik van medicijnen. Doel van de campagne is dat medicijngebruikers zich meer bewust worden wat voor hen persoonlijk de risico’s zijn bij verkeersdeelname na gebruik van medicijnen. De kernboodschap is: ‘Check vooraf of je medicijn rijgevaarlijk is. Twijfel je of je er veilig mee kan rijden, vraag dan altijd advies aan arts of apotheker.’

Veel factoren, zoals de dosering en het moment van innemen van een medicijn, bepalen de invloed op de rijvaardigheid. Daarom is het belangrijk af te gaan op het oordeel en advies van de arts en apotheker. Zij zullen bij het verstrekken van rijgevaarlijke medicijnen nog actiever wijzen op de risico’s. Daarvoor hebben ze nu de beschikking over een speciaal computerprogramma, waarmee zij patiënten efficiënt en gericht kunnen adviseren over de gevolgen van specifieke medicijnen voor hun rijvaardigheid.
Provincie:
Tag(s):