zaterdag, 20. december 2008 - 16:13

Rijbewijs voor tractor-bestuurders

Jongeren die vanaf hun zestiende jaar op een landbouwtrekker of zelfrijdend werktuig gaan rijden, moeten voortaan een echt rijbewijs halen.

Voor landbouwtrekkers waarmee maximaal 40 km/u mag worden gereden, kan op vrijwillige basis een kenteken worden aangevraagd. Deze voertuigen zullen vaker op doorgaande 80 km-wegen worden toegelaten.

Betere verkeersveiligheid voor landbouwverkeer
Een initiatiefgroep onder leiding van Karla Peijs, voorzitter van Veilig Verkeer Nederland, heeft overeenstemming bereikt over een aantal maatregelen voor een betere verkeersveiligheid van het landbouwverkeer.

Over het pakket maatregelen, dat ook een veiliger gevoel rond het landbouwverkeer bij (kwetsbare) weggebruikers wil bevorderen zijn vrijdag 19 december minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat, de Vaste Kamercommissies voor V&W en voor LNV hierover geïnformeerd.

De Tweede Kamer houdt donderdag 22 januari a.s. een Algemeen Overleg Verkeersveiligheid.

De initiatiefgroepen
Van de initiatiefgroep maken naast Veilig Verkeer Nederland ook deel uit CUMELA Nederland, LTO Nederland en het Regionaal Overleg Verkeersveiligheid Zeeland ROVZ. Als adviseurs traden op het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) en de RDW.

1500 verkeersongevallen
Veilig Verkeer Nederland besloot dit voorjaar met een gezamenlijke Initiatiefgroep Landbouwverkeer aan de slag te gaan om de veiligheid van het landbouwverkeer te verbeteren. Daartoe was aanleiding omdat minister Camiel Eurlings na een uitspraak van de Tweede Kamer afzag van de invoering van een trekkerrijbewijs, een verplicht kenteken en een hogere maximumsnelheid voor landbouwtrekkers.

In hechte samenwerking met de agrarische sector heeft Veilig Verkeer Nederland gezocht naar mogelijkheden om het aantal verkeersslachtoffers van ongevallen met landbouwtrekkers verder omlaag te brengen. Jaarlijks zijn er ongeveer 1.500 verkeersongevallen met tractoren waarbij gemiddeld per jaar 18 doden vallen en 240 mensen ernstig gewond raken.

Het rijbewijs
Het rijbewijs voor tractoren en zelfrijdende werktuigen moet er volgens de initiatiefgroep komen omdat het gaat om motorrijtuigen die steeds groter, krachtiger en sneller worden. Op dit moment geldt er nog geen rijbewijsplicht op grond van de Wegenverkeerswet.

De Arbowet eist dat alleen 16- en 17-jarigen tractorbestuurders een certificaat van vakbewaamheid moeten halen als ze met een trekker werken. De eisen voor het nieuwe rijbewijs zouden moeten liggen tussen die voor het B-rijbewijs (personenauto) en C-rijbewijs (vrachtauto).

De invoering van vrijwillig kenteken
Met de invoering van een vrijwillig kenteken - een novum in de verkeerswetgeving - wordt meer duidelijkheid geschapen rond het landbouwverkeer op de openbare weg. Bijzonder is dat gekentekende land- en bosbouwtrekkers voortaan maximaal 40 km per uur mogen rijden en vaker zullen worden toegelaten op doorgaande 80 km-wegen, zodat ze niet meer altijd door de bebouwde kom hoeven te rijden.

Permanente verkeerseducatie en -voorlichting
Andere adviezen van de Initiatiefgroep Landbouwvoertuigen hebben betrekking op het belang van gezamenlijke en permanente verkeerseducatie en -voorlichting.

Daarnaast is belangrijk dat de voertuigeisen op het gebied van verlichting, afscherming en remmen worden gemoderniseerd. Het blijkt namelijk dat de verkeerswetgeving in ons land voor land- en bosbouwtrekkers grotendeels nog is gebaseerd op de situatie van na de Tweede Wereldoorlog. De verkeersveiligheid vereist dat daarin eveneens gauw verandering komt.
Provincie:
Tag(s):