maandag, 14. januari 2008 - 19:41

Rijk en gemeente Arnhem pakken problematiek ’12-minners’ aan

Arnhem

Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en de gemeente Arnhem werken vanaf vandaag intensief samen om de problematiek van zogenaamde 12-minners aan te pakken. Het gaat dan om risicojongeren onder de 12 jaar die opgroeien in een onveilige omgeving en risicovol gedrag vertonen.

Minister ter Horst en burgemeester Krikke van Arnhem hebben de samenwerkingsovereenkomst maandag 14 januari ondertekend.

De maatregelen moeten ervoor zorgen dat risicokinderen onder de 12 jaar een effectieve aanpak op maat krijgen. De gemeente Arnhem ontwikkelt, samen met de politie Gelderland-Midden, Bureau Jeugdzorg Gelderland, Regio Arnhem en andere partners, een actieplan voor de aanpak van risicokinderen tot 12 jaar. In dit actieplan worden concrete acties en beoogde effecten benoemd en wordt bepaald wat de betrokkenheid en inzet is van de verschillende organisaties.
Provincie:
Tag(s):