dinsdag, 8. april 2008 - 11:04

Rijksambtenaren krijgen steun bij overstap naar onderwijs

Den Haag

Rijksambtenaren die leraar willen worden in het voortgezet onderwijs in de Haagsche regio krijgen een steuntje in de rug. Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tekent op dinsdag 8 april een convenant waarin afspraken zijn vastgelegd om de overstap van rijksoverheid naar het onderwijs mogelijk te maken.

Het gaat om een pilot waaraan vijftig rijksambtenaren, die belangstelling hebben voor een baan in het voortgezet onderwijs, kunnen deelnemen. De kandidaten moeten over een hbo- of wo- diploma beschikken. Ze volgen een uitgebreide introductieperiode en een lerarenopleiding. Scholen in de regio Den Haag stellen vacatures ter beschikking in vakken waar een tekort aan docenten is.

Indien de overstap leidt tot een lager salarisniveau betaalt het Rijk gedurende vijf jaar een aanvulling op het salaris. Inmiddels is gestart met de werving van belangstellenden. Het A+O fonds Rijk, een samenwerkingsverband tussen werkgevers en werknemers binnen de rijksoverheid, voert de regie over het project.
Provincie:
Tag(s):