dinsdag, 5. februari 2008 - 13:46

Rijksbouwmeester oneens met sloop Ecohuis in Steenwijk

Steenwijk

Rijksbouwmeester Mels Crouwel heeft dinsdag een brief aan het college van B&W van de gemeente Steenwijkerland gestuurd over de voorgenomen sloop van het zogenoemde Ecohuis van de heer Husslage in Steenwijk. Dit heeft het Ministerie van VROM dinsdag bekendgemaakt.

De Rijksbouwmeester is het oneens met het voornemen van de gemeente tot sloop van dit Ecohuis, onder meer omdat deze woning voldoet aan alle uitgangspunten van duurzaam bouwen, cradle-to-cradle principes en CO2 neutraal bouwen.

Hij roept alle partijen op bij elkaar te gaan zitten om tot een oplossing te komen die voor iedereen aanvaardbaar is en waarmee sloop voorkomen wordt.
Provincie:
Tag(s):